Algemene voorwaarden BungalowSpecials.be

Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van onze website. Bij gebruik van deze site gaat u akkoord met onze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien BungalowSpecials.be zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De aanvullende algemene voorwaarden van BungalowSpecials.be gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

Download de algemene voorwaarden van BungalowSpecials.be.

Handelsnaam

BungalowSpecials.be
Onderdeel van Bungalow Booker B.V.
KvK-nummer: 34222758

Vind hier alle bedrijfsinformatie over BungalowSpecials.be

Privacy

BungalowSpecials.be respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In het privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verzameld en wat wij met deze gegevens doen.

BungalowSpecials.be als bemiddelaar

BungalowSpecials.be stelt bungalowparken in staat om via onze website overnachtingen en/of pakketten te bieden aan bezoekers en om reserveringen via de website en/of de door BungalowSpecials.be gebruikte callcenter te verwerken.

Accommodaties

Alle accommodaties op BungalowSpecials.be zijn vrijblijvend en worden door de bungalowparken zelf aangeboden. BungalowSpecials.be biedt de bungalowparken slechts de mogelijkheid deze accommodaties op onze website te plaatsen om zodoende een overeenkomst met bezoekers van onze website tot stand te brengen. Alle getoonde prijzen op BungalowSpecials.be zijn actuele vanaf prijzen en worden per accommodatie o.b.v. plaats- en beschikbaarheid weergegeven. Deze prijzen zijn inclusief btw, exclusief reservatiekosten, verplichte toeslagen per persoon (per nacht) en eventuele toeristenbelasting.

Reservaties

Een reservatieaanvraag dient altijd eerst bevestigd te worden door het desbetreffende bungalowpark. Zonder een bevestiging is er geen sprake van een reservatie. Het kan in een enkel geval voorkomen dat de reservatie van uw accommodatie niet door kan gaan. Dit omdat er onverhoopt toch geen beschikbaarheid is bij het park van uw keuze of dat er een fout is opgetreden in de prijsweergave. In het incidentele geval van een fout in beschikbaarheid of prijs, nemen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat uw reservatie is gemaakt contact met u op. Uiteraard doen wij ons best om een passend alternatief aan te bieden.

In een dergelijk geval nemen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat uw reservatie is gemaakt contact met u op, waarbij we uiteraard ons best zullen doen om een passend alternatief aan te bieden. U bent niet verplicht om dit alternatief te reserveren. Accepteert u het alternatieve park niet, dan kunt u de oorspronkelijke reservering kosteloos annuleren.

Wanneer de reservatie bevestigd is, ontvangt u een mail waarin u de bevestiging van de reservatie terugvindt en tevens een link naar de Algemene Voorwaarden van BungalowSpecials.be.

Minimum leeftijd

De minimum leeftijd voor het boeken van een reservering is altijd 18 jaar, en in een aantal uitzonderingen 21 jaar. In het laatste geval wordt dit op de parkpagina extra vermeld.

Groepen en bedrijven

Het kan zijn dat voor bedrijven andere voorwaarden gelden dan voor particuliere boekingen. Hierbij moet gedacht worden aan maximaal 1 klant per kamer, verplicht afnemen van eindschoonmaak en een maximum periode van boeken. Indien van toepassing, zal het park hier na boeken over informeren.
Indien u als groep (niet in familieverband) op het park verblijft, kan het park een extra borg verzoeken.

Betalingsvoorwaarden en waarborg

De reissom dient u, afhankelijk van het park, vooraf of bij aankomst aan het bungalowpark te betalen. Het bungalowpark kan ook een aanbetaling van u verlangen. Dit is echter afhankelijk van het bungalowpark en het moment van reserveren. Het bungalowpark vraagt zelf om een aanbetaling, BungalowSpecials.be niet. U dient de aanbetaling zelf te betalen aan het bungalowpark. Wanneer BungalowSpecials.be alsnog een aanbetaling ontvangt, wordt deze door BungalowSpecials.be teruggestort op de rekening van de klant. BungalowSpecials.be stort de aanbetaling in geen geval door naar het betreffende bungalowpark.

Het kan zijn dat een deel van de betaling op basis van gebruik achteraf zal geschieden. Dit kan in geval van energie, water en gas het geval zijn. Dergelijke toeslagen worden vooraf op de parkpagina vermeld en waar mogelijk worden de tarieven hiervan vermeld.

De meeste parken vragen tevens een waarborgsom per accommodatie. De hoogte van de waarborgsom staat aangegeven bij de beschrijving van het bungalowpark. Deze wordt in de factuur van het betreffende bungalowpark opgenomen. Het is gebruikelijk dat deze vooraf met de factuur wordt overgemaakt en na verblijf contant wordt teruggegeven of op uw rekeningnummer wordt overgemaakt.

Wanneer een aanbetaling is gedaan aan het bungalowpark en het bungalowpark failliet gaat of afspraken niet kan nakomen, vergoedt BungalowSpecials.be in geen geval het bedrag aan de klant. BungalowSpecials.be zal er alles aan doen om de klanten eventueel te herhuisvesten. Eventuele meerkosten van de herplaatsing zijn, na akkoord, voor rekening van de klant.

Toeristenbelasting

Gemeentes kunnen belasting opleggen aan bezoekers van de gemeente, die daar niet inwonend zijn. Dit wordt ook wel toeristenbelasting genoemd. Deze belasting wordt niet direct aan de gemeente betaald, maar wordt gerekend door het bungalowpark waar u verblijft. Het bungalowpark betaald vervolgens de belasting aan de gemeente. Toeristenbelasting is niet van toepassing als u inwoner bent van die gemeente.

Of er toeristenbelasting wordt gerekend, is afhankelijk van de bestemmingsgemeente. Vele gemeentes rekenen een toeristenbelasting per persoon per nacht. De hoogte van deze belasting varieert per bestemming en/of bungalowpark. De getoonde prijzen op BungalowSpecials.be zijn exclusief een eventuele toeristenbelasting. Meer informatie over de hoogte van de eventuele extra belasting vindt u terug op de detailpagina van het betreffende bungalowpark.

Gemeentes kunnen toeristenbelasting per persoon per nacht rekenen, maar het is ook mogelijk dat de belasting per accommodatie, per nacht of per reservering gerekend wordt. 

Conformiteit en garantie

BungalowSpecials.be staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door BungalowSpecials.be als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van BungalowSpecials.be jegens BungalowSpecials.be kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Producten uitgesloten van herroepingsrecht

Voor diensten waarbij een reservatie van toepassing is (zoals vervoer, horeca en vrijetijdsbesteding) geldt geen bedenktermijn. Het herroepingsrecht is daarop niet van toepassing. Dit betekent dat u niet gebruik kunt maken van het recht om onze producten kosteloos binnen 14 dagen te retourneren. Na een reservatie via BungalowSpecials.be kunt u zich daarom niet beroepen op het herroepingsrecht.

Wijzigingskosten

Indien een reservering gewijzigd wordt, kan het zijn dat door het park hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort wijziging en worden altijd vooraf overlegd.

Klachten

Klachten kunnen tot uiterlijk 2 weken na verblijf worden ingediend per post (Bungalow Booker B.V., t.a.v. Afdeling Klachten, Postbus 480, 2000 AL Haarlem, Nederland) of via het klachtenformulier. Klachten betreffende onze dienstverlening kunt ook naar deze adressen sturen. U ontvangt binnen 2 werkdagen per post of e-mail een ontvangstbevestiging dan wel reactie. Wij streven er te allen tijden naar om uw klacht binnen 14 dagen te hebben afgehandeld.

Bij buitengerechtelijke regeling van de klacht is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van klachten te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag zelf in behandeling nemen of eventueel doorsturen naar een gekwalificeerde organisatie. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Consumentenombudsdienst

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.  

Wijziging van deze voorwaarden

BungalowSpecials.be behoudt het recht de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen.

Copyright

Copyright © BungalowSpecials.be 2018. Alle rechten voorbehouden.

Afbeeldingen, logo’s en teksten op de website van BungalowSpecials.be zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden verspreid, gebruikt of overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van BungalowSpecials.be.