Voorwaarden BungalowSpecials.be

Voorwaarden van BungalowSpecials

 

Artikel 1 - Definities

 1. "Bungalow Booker", "wij", "we" "ons" of "onze": Bungalow Booker B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34180570 en met btw-nummer NL813267973B01.

 2. "Platform": de (mobiele) website www.BungalowSpecials.nl waarop de Accommodatie en/of Special beschikbaar gesteld, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Bungalow Booker, de eigenaar van het platform. 

 3. "Accommodatie": de tijdelijke accommodatie die door jou kan worden gereserveerd, gehuurd, gecombineerd, betaald of voltooid bij de Aanbieder.

 4. "Aanbieder": de aanbieder van de Accommodatie (bijv. hotels, bed & breakfasts, appartementen en bungalows) en aanverwante diensten.

 5. "Service": de online bestelling, aankoop, reservatieservice, klantenservice en (gefaciliteerde) betaling zoals aangeboden of mogelijk gemaakt door Bungalow Booker met betrekking tot de Accommodatie, die van tijd tot tijd beschikbaar wordt gesteld door Aanbieders op het Platform.

 6. "Specials": arrangementen of extra's (zoals een diner, toegang tot een wellness, een lagere prijs of een extra nacht) die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door Aanbieders op het Platform.

 7. "Reservatie": de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservatie van een Accommodatie, Special of aanverwante diensten.

 

Artikel 2 - Wie zijn wij?

 1. De website BungalowSpecials.nl (te weten het Platform) is eigendom van en wordt aangeboden en beheerd door Bungalow Booker. Bungalow Booker is onderdeel van BookerZzz B.V.

 2. Wij zijn bereikbaar via het contactformulier op onze website van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het Platform. Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van het Platform. Bij gebruik van het Platform gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien Bungalow Booker zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De algemene voorwaarden van Bungalow Booker gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument. Eventuele aanpassingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die al gesloten zijn tussen Bungalow Booker en jou.

 

Artikel 4 – Het Platform en onze Service

 1. Via dit Platform bieden wij een online reservatiesplatform aan waar Aanbieders hun diensten voor reservatie of verhuur kunnen adverteren, verhandelen, verkopen, promoten en/of aanbieden en waar bezoekers van het Platform kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een Reservatie kunnen maken of een betaling kunnen doen (te weten de Service). 

 2. Bungalow Booker exploiteert een online reservatieplatform waarop Accommodaties te vinden zijn van Aanbieders aan wie wij de mogelijkheid bieden om hun Accommodatie aan te bieden. Via ons Platform kunt u Accommodaties vinden. Indien u via het Platform een Reservatie maakt, gaat u een overeenkomst aan met de betreffende Aanbieder bij wie u reserveert en gaat u direct een contractuele relatie aan met de Aanbieder, zonder onze tussenkomst.

 3. Bungalow Booker doet niet aan het adviseren over, (her)verkopen, verhuren, aanbieden van (reis)producten of - diensten. Wel zullen wij onder andere de relevante gegevens van uw Reservatie naar de betreffende Aanbieder sturen en sturen we jou een bevestigingsmail voor en namens de Aanbieder. 

 4. De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze Service is gebaseerd op de informatie die de Aanbieders ons verschaffen. De Aanbieders die hun Accommodatie op het Platform verhandelen en promoten, krijgen toegang tot onze systemen waardoor de Aanbieders geheel verantwoordelijk zijn voor het updaten van alle tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid en voorwaarden en andere relevante informatie die op ons Platform wordt getoond. 

 5. Hoewel wij bij het aanbieden van onze Service zorgvuldig te werk gaan, zullen wij niet verifiëren of en kunnen we niet garanderen dat alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van het Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het niet leveren van informatie. Elke Aanbieder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven/toeslagen/prijzen, beleid & voorwaarden en beschikbaarheid) die op het Platform wordt getoond. 

 6. Het Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren, of het accommodatietype van enige Aanbieder, tenzij expliciet anders aangegeven.

 

Artikel 5 – De Aanbieders

 1. De relatie tussen Bungalow Booker en de Aanbieders is onderworpen aan aparte algemene voorwaarden die de commerciële relatie bepaalt die wij hebben met elke Aanbieder. 

 2. De Aanbieders hanteren hun eigen algemene voorwaarden voor het aanbod op het Platform en kunnen eigen huisregels hebben voor het gebruik, de toegang tot en consumptie in de Accommodatie, die een beperking van aansprakelijkheid en disclaimers kunnen bevatten. Dit betekent dus ook dat de Aanbieders boekingen mogen weigeren die via het Platform gemaakt worden.

 

Artikel 6 – De Reservatie

 1. Bungalow Booker werkt samen met de Aanbieders van de Accommodatie. Het is in alle gevallen de Aanbieder die uitvoering zal geven aan de Reservatie die wordt gesloten via het Platform.

 2. De overeenkomst wordt door de Aanbieder aanvaard nadat u uw persoonsgegevens en betaalgegevens hebt ingevuld en het reservatieproces hebt afgerond. Na het afronden van het reservatieproces sturen wij u namens de Aanbieder een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres.

 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. Bungalow Booker is niet aansprakelijk indien u foutieve of onvolledige informatie hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig onze privacy statement en cookie voorwaarden.

 4. De minimum leeftijd voor het boeken van een Accommodatie is altijd 18 jaar en in een aantal uitzonderingen 21 jaar. In het laatste geval wordt dit vermeld op de webpagina van de Aanbieder op het Platform.

 5. Bungalow Booker is niet verantwoordelijk voor eventuele communicatie met de Aanbieder via het Platform en garandeert niet dat verzoeken of berichten verzonden via het Platform tijdig worden ontvangen, gelezen, uitgevoerd of geaccepteerd door de Aanbieder.   

 

Artikel 7 - Aanbod op het Platform

 1. Indien een aanbod van een Aanbieder een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de betreffende promotie.

 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de:
  a. prijs van de promotie;
  b. hoogte van eventuele belastingen die voor uw rekening komen;
  c. wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst;
  d. termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
  e. de hoogte van de servicekosten die in rekening kunnen worden gebracht.

 

Artikel 8 – Prijzen en beschikbaarheid

 1. De prijzen van de aangeboden Accommodaties en Specials zijn opgebouwd uit flexibele tarieven die worden bepaald door de Aanbieder. De Aanbieders kunnen 24 uur per dag hun prijzen en beschikbaarheid aanpassen op het Platform. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen de Aanbieders een prijswijziging toepassen op het dan geldende tarief.

 2. De op het Platform genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere belastingen en servicekosten, tenzij expliciet anders vermeld. In het reservatieproces wordt gespecificeerd welk bedrag u aan eventuele servicekosten dient te voldoen.

 3. Soms zijn er via het Platform goedkopere tarieven beschikbaar voor een specifiek(e) verblijf of dienst. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de Aanbieders beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld niet-annuleerbaar en niet-terugbetaalbaar. Alle speciale promoties en aanbiedingen zijn als zodanig aangegeven. Indien ze niet als zodanig zijn gelabeld, kan u geen rechten ontlenen aan duidelijke fouten of vergissingen.

 4. Aanbieders moeten verplicht toeristenbelasting in rekening brengen. Deze belasting wordt door elke gemeente afzonderlijk vastgesteld en kan dus van gemeente tot gemeente verschillen. Gemeenten kunnen deze belasting ook aanpassen wanneer ze dat nodig achten. Hierdoor kan het gebeuren dat de toeristenbelasting op het moment van verblijf een ander bedrag is dan op het moment van boeken. Als gast bent u altijd verplicht om de toeristenbelasting te betalen die geldt op het moment van verblijf, ongeacht of deze verschillend was op het moment van boeken.

 5. Voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen jou en de Aanbieder kunnen door ons servicekosten in rekening worden gebracht bij het reserveren van een Special.  

 

Artikel 9 - Betaling

 1. U kunt op het Platform betalen via iDeal of creditcard (MasterCard, Visa of American Express).

 

Artikel 10 – Annuleren

 1. U dient er rekening mee te houden dat de Aanbieder kosten in rekening kan brengen indien u uw Reservatie annuleert. De hoogte van de kosten zullen mede afhangen van het moment waarop u uw Reservatie annuleert. Wij raden u daarom aan de annulatievoorwaarden van de Aanbieder zorgvuldig te lezen alvorens u een Reservatie maakt. 

 2. De annulatievoorwaarden van de Aanbieder zijn beschikbaar tijdens het reservatieproces, op de website van de Aanbieder en worden toegestuurd in de bevestigingsmail die u ontvangt na het afronden van het reservatieproces. 

 3. Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw Reservatie, verwijzen wij naar de bevestigingsmail, die daarvoor instructies bevat. 

 4. In geval van een late of vertraagde aankomst op de incheckdatum, of indien u pas de volgende dag aankomt, raden wij u aan dit tijdig te communiceren met de Aanbieder om een annulatie van uw Reservatie of kosten voor een 'no-show' te voorkomen. Bungalow Booker is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een late of vertraagde aankomst en eventuele kosten die daarvoor bij jou in rekening worden gebracht.

 5. De eventueel betaalde servicekosten en kosten van een afgesloten reis- en/of annulatieverzekering zijn niet terug te vorderen. Daarnaast worden eventuele transactiekosten niet teruggestort.   

 

Artikel 11 -  Disclaimer

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die u daadwerkelijk lijdt of heeft hebt geleden vanwege een aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Service, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw Reservatie zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). 

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Indien u een klacht hebt over uw Accommodatie, dan dient u hier melding van te maken bij de Aanbieder en niet bij Bungalow Booker. 

 2. Andere klachten die zien op het Platform zelf of onze Service, kunt u insturen via het contactformulier. De klacht dient te zijn voorzien van een specifieke omschrijving van de klacht alsmede een kopie van uw reservatienummer.

 3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien wij voorzien dat uw klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie geven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 - Privacy en cookies

 1. Wij respecteren uw privacy. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, klik hier.

 

Artikel 14 - Copyright

 1. Het Platform, inclusief de inhoud, 'look and feel' en infrastructuur ervan, en de informatie en het materiaal op het Platform. is eigendom van Bungalow Booker, de Aanbieders of de relevante licentiegevers.

 2. Afbeeldingen, logo’s en teksten op BungalowSpecials.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden verspreid, gebruikt of overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van Bungalow Booker.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Geschillenbeslechting

 1. In geval van een geschil, kunt u besluiten de zaak voor te leggen aan de Europese Geschillencommissie via deze link. Bungalow Booker is niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke geschilprocedure.

 2. De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, tenzij u binnen een maand nadat wij ons op dit beding beroepen, ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 8 - Algemene voorwaarden BeCommerce

Bungalow Booker B.V. is lid van Thuiswinkel.org als gevolg waarvan in aanvulling op deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de algemene voorwaarden Thuiswinkel en de algemene voorwaarden Bungalow Booker B.V. zal de inhoud van de algemene voorwaarden Bungalow Booker B.V. voorrang hebben boven de algemene voorwaarden Thuiswinkel. 

 

Copyright © BungalowSpecials, onderdeel van BookerZzz B.V. Alle rechten voorbehouden.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in 3 april 2024. 

Voorwaarden van BungalowSpecials vóór 10 februari 2021